Home

Poskytujeme služby v oblasti obchodní a marketingové analýzy, expanze na zahraniční trhy, organizační, finanční a daňové optimalizace pro technologické firmy. Preferujeme intenzivní a dlouhodobou spolupráci, založenou na vzájemné důvěře a osobním přístupu. Našich znalostí a zkušeností využívají také zájemci o investování do českých a slovenských technologických firem.

Pomáháme formulovat firemní požadavky i cíle, zkracovat dobu nutnou k přípravě na zahraniční expanzi a tím výrazně snižovat s ní spojené náklady. Naše práce nekončí analýzou a doporučením; dohlížíme na správný chod projektů a jejich úspěšné dotažení. Pracujeme jako součást týmu.

Pro vás, s vámi
Anglicky | Česky